Hlavná stránka » Domy » Difúzne otvorená konštrukcia

Difúzne otvorená konštrukcia

Difúzne otvorená konštrukcia umožňuje jednosmerný prechod vodných pár stenami domu a to v regulovanej miere. Dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu.

Naša difúzne otvorená certifikovaná konštrukcia (Drevené rámové stavebné zostavy FIPA SK04-ZSV-2553) Vám prináša ďalší úžitok a to vyrovnávanie vlhkosti. Pri použití ekopanelov v skladbe stien našich drevodomov dochádza k vyrovnávaniu vlhkosti v interiéri domu. Funguje to tak že časť pary ktorá prechádza stenami je absorbovaná ekopanelmi do ich vnútornej pórovitej štruktúry slamených vláken a pri znížení vlhkosti vzduchu je naopak pozvoľna uvoľňovaná do okolitého prostredia.

V nami ponúkanej difúzne otvorenej konštrukcii je zo strany interiéru parobrzda - ekopanel, za ňou nasleduje skladba paropriepustných materiálov tak, aby difúzny odpor konštrukcie smerom od interiéru k exteriéru klesal. Vonkajšia vrstva bráni prenikaniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Takáto konštrukcia je zdravšia pre Vás aj Váš rodinný dom. Vodné pary a s nimi aj emisie z vybavenia domu majú možnosť unikať cez steny von. Staviame tak už viac ako 15 rokov a výskum a vývoj v oblasti drevostavieb v súčasnosti potvrdzuje správnosť tohto smeru. Difúzne otvorené konštrukcie sa stávajú v súčasnosti trendom. Jednoducho zákony prírody využívame a nebojujeme proti nim, staviame prirodzené konštrukcie. Neustále sledujeme najnovšie poznatky z oblasti zdravého bývania, energetických úspor a priaznivých vplyvov na životnosť drevostavieb.

Je dôležité aby stenami domu mohla prechádzať vodná para? My si myslíme že áno. Vzduch v dome a mimo domu má rozdielnu vlhkosť aj teplotu. Keďže váš dom nikdy nebude hermeticky oddelený od vonkajšieho sveta budú sa tieto rozdiely vždy snažiť vyrovnať. Tento problém sa donedávna riešil výlučne parozábranou, bariérou v konštrukcii domu (väčšinou špeciálna fólia). Tá mala zabrániť akémukoľvek prechodu vodných pár konštrukciou. Systém parozábran sa úplne neosvedčil, para si takmer vždy nájde cestu a keď nemá kadiaľ vyjsť a začne sa zrážať, škodí domu a aj jeho obyvateľom.

Preto sa parozábrany nahradili parobrzdami, tie vodné pary len spomalia. Parobrzda časť pary odrazí späť do interiéru a časť pary cez ňu prechádza. Difúzne otvorená konštrukcia drevodomu „dýcha“, je priepustná pre vodné pary v smere od interiéru k exteriéru, pritom je samozrejme vzduchotesná. Preto je považovaná za lepšiu alternatívu v dnešnom stavebníctve.

Práve staviame:

Drevodom Nálepkovo

Drevodom Nálepkovo